Logo bosscheomroep.nl
Leerlingen van Jenaplan Kindcentrum de Ontdekking in 's-Hertogenbosch-West. Foto: Niek Geneuglijk
Leerlingen van Jenaplan Kindcentrum de Ontdekking in 's-Hertogenbosch-West. Foto: Niek Geneuglijk

Leerlingen KC de Ontdekking brengen eigen boek uit

's-HERTOGENBOSCH - Leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van Jenaplan Kindcentrum de Ontdekking in 's-Hertogenbosch-West hebben er samen aan gewerkt. 'Van Wij naar Woord' luidt de titel van het project dat uitmondt in 'Lange Joris'. Samen een boek maken, vormgeven, sponsorgelden vergaren en uitbrengen. De allerkleinsten verzorgden - samen met leerlingen van de bovenbouw - de tekeningen. Alle medewerkers van school hebben er samen met de leerlingen en diverse ouders aan meegewerkt. Vrijdag 17 november is het boek 'Lange Joris' gepresenteerd en binnenkort op bestelling verkrijgbaar.

Door Marc Smits


Een van de opdrachten voor de werkgroep 'taal' was zelf contact leggen met een journalist. De taalgroep klom - bij monde van Norain (11, groep 8) - in de telefoon en verzocht de auteur van dit artikel om op school hun vragen - in relatie met het boek - te komen beantwoorden. Amber (9) uit groep 5 was best wel zenuwachtig maar stelde kordaat haar vragen over het 'journalist zijn'. Vragen over spelling, onderwerpkeuze, actualiteit, productie en komkommertijd. Reden voldoende - nadat de kinderen hun project hadden toegelicht - om met wedervragen te komen. Een bijzonder project verdient immers journalistieke aandacht.

Samenwerking
Liefst vijftien werkgroepen zijn betrokken bij de totstandkoming van 'Lange Joris'. Het boek is een project van de hele school: leerlingen uit groep 5 tot en met 8 vormden samen met stamgroepleiders en ouders werkgroepen. De kinderen uit groep 1 tot en met 4 hadden een ondersteunende rol door het maken van de tekeningen en het verzorgden van een optreden tijdens de presentatie van het boek afgelopen vrijdag. Schrijfster Lorena Veldhuijzen trapte af met de eerste alinea waarna, onder haar leiding, verder aan het verhaal is gewerkt door alle leerlingen vanaf de onderbouw tot en met de bovenbouw.
'Lange Joris was een klein jongetje totdat hij werd uitgerekt …', luidt de eerste regel van het boek. Loek (10, groep 7) uit de taalgroep laat nog een tipje van de sluier los. "Het boek gaat over een jongen die vroeger werd gepest omdat hij heel klein was. Zijn moeder zag hem niet en samen met haar is hij uiteindelijk naar de dokter gegaan om groter te worden. Hij heeft ook een hele vriendengroep en er is ook een krokodil en die moeten ze uiteindelijk proberen te vangen."|
"De hele school heeft eraan meegewerkt. Het is echt een boek van onze school", vertellen Cato (9, groep 7) en Prem (11, groep 8). Ook het sponsorverhaal eromheen is door de leerlingen bedacht en gerealiseerd. Er werden statiegeldflessen verzameld om het drukken van het boek en de lancering afgelopen vrijdag te kunnen bekostigen.

Kinderboekenweek
Juf Viviane begeleidde de groepen 'taal' en 'drukken'. De aftrap van het project 'Lange Joris' was tijdens de Kinderboekenweek. Elk kind heeft zijn talent ingezet en leverde zijn eigen unieke aandeel om het boek en de presentatie vorm te geven. "Doelstelling is de leerlingen wegwijs te maken op het gebied van taal, vormgeving, fantasie en hoe een boek verder tot stand komt. Meerdere doelen dus onder de noemer 'Van Wij naar Woord'."
Het boek 'Lange Joris' is ontstaan uit een landelijk project van Jenaplanscholen voor de Kinderboekenweek van dit jaar. Het landelijk project heet 'Van Woord naar Wij' en is bedacht door schrijfster Lorena Veldhuijzen. Centraal in dit unieke project staan: verwondering, je eigen talent, (groepsoverstijgende) samenwerking, verbinding tussen het kind, de stamgroepleider, de ouder en de omgeving (het regionale bedrijfsleven), ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid.

Het boek 'Lange Joris' is afgelopen vrijdag gepresenteerd aan de leerlingen, leraren en ouders. Kijk voor meer informatie op www.kcdeontdekking.nl.

Meer berichten

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 98.500 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?

Shopbox