Logo bosscheomroep.nl
Tim van Dooren is blij met de overwinning: "Wat startte als idee wordt steeds meer werkelijkheid…"
Tim van Dooren is blij met de overwinning: "Wat startte als idee wordt steeds meer werkelijkheid…"

Winnaar Wildcat Challenge 2017: nieuwe Nederlanders koppelen aan Bossche evenementen

's-HERTOGENBOSCH - Onlangs won More2Win de Wildcat Challenge 2017. De challenge is een idee van Agrifood Captial en Weener XL, het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente 's-Hertogenbosch. In de vorm van een wedstrijd zijn inwoners uitgedaagd om ideeën in te zenden. Plannen waarmee mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om aan werk geholpen te worden. More2win bedacht een plan om nieuwkomers werkervaring op te laten doen bij evenementen om ze van daaruit te begeleiden naar een betaalde baan of een opleiding.

"Het idee ontstond toen ik tijdens de Olympische Spelen in Rio het Olympic Refugee Team zag binnenlopen in de arena", vertelt Tim van Dooren van More2win. "Door omstandigheden, oorlog in eigen land bijvoorbeeld, konden deze sporters niet onder hun eigen vlag meedoen aan de Olympische Spelen. Daardoor is het idee ontstaan om deze spelers mee te laten doen onder de Olympische vlag. Ik vond dat een mooi gebaar. Toen de gemeente Tilburg ons de opdracht gaf om na te denken hoe we sportevenementen konden gebruiken om nieuwkomers beter te laten integreren was ons antwoord dan ook snel gegeven. We moeten nieuwe Nederlanders mee laten doen in onze maatschappij. Op die manier kom je als nieuwkomer in contact met de Nederlandse samenleving, leer je vaardigheden en laat je zien wat je in je mars hebt."

Pilotproject
Door het Pilotproject in Tilburg hebben we gezien dat ons idee in de praktijk heel goed werkt. In totaal hebben we 40% van ons 'refugeeteam' aan een betaalde baan geholpen en is 20% doorgestroomd naar een opleiding. Nu we de Wildcat Challenge in 's-Hertogenbosch hebben gewonnen, kunnen we ons idee doorontwikkelen. In de stad zijn er heel veel mooie evenementen waar we met ons refugeeteam op aan kunnen haken. Jazz in Duketown, De Boulevard, Indoor Brabant of de Vestingloop zijn daar goede voorbeelden van. We willen ons niet beperken tot alleen sportevenementen. Ieder evenement is op zoek naar vrijwilligers die gemotiveerd zijn. Wij kunnen en willen deze vrijwilligers graag leveren."

Aan de slag
Maar voordat het project in 's-Hertogenbosch echt van start kan gaan, moet er eerst nog met partners als de gemeente en Weener XL overlegd worden. "De basisvoorwaarden moeten kloppen", aldus Tim. "Wij willen niet afhankelijk zijn van subsidies maar moeten wel een goed verdienmodel toe kunnen passen. Jaarlijks kunnen we zo'n 60 statushouders inzetten bij verschillende evenementen waarbij meer dan de helft uiteindelijk doorstroomt naar een baan of opleiding. Zij worden allemaal begeleid door een coach. Om in aanmerking te komen voor een plek in het refugeeteam moet je gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan. Dat is het belangrijkste. Daarnaast moet je een status hebben zodat je mag werken. Het uiteindelijke doel is om nieuwkomers een betaalde baan in de samenleving te kunnen bieden die bij hen past. Want als je plezier hebt in je werk, is de kans op een duurzame werkplek het grootst."

More2Win won een geldbedrag en een jaar lang ondersteuning voor de uitvoeren van het idee. Voor meer informatie over More2win kijk op www.more2win.com of de Facebookpagina van more2win.

Meer berichten

Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 98.500 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?