Foto: Gemeente ’s-Hertogenbosch

Bouwplannen Willemspoort Zuid liggen ter inzage

De gemeente ‘s-Hertogenbosch plant vijfhonderd woningen in Willemspoort Zuid, de nieuwe ontwikkeling in het gebied Willemspoort tussen de Vlijmenseweg en het natuurgebied de Gement, naast het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Daarbij wordt 2.100 vierkante meter ingevuld voor voor onder andere aan zorg gerelateerde bebouwing. De plannen liggen tot en met 12 juli ter inzage voor inspraak. De plannen bekijken kan via de website van de gemeente.

Den Bosch - De ontwikkeling is een samenwerking tussen de gemeente ’s-Hertogenbosch, Heijmans Vastgoed en BrabantWonen. In het gebied is ruimte voor een gevarieerd woonprogramma voor verschillende doelgroepen. In totaal gaat het om ongeveer vijfhonderd woningen en nog eens circa 2100 vierkante meter aan aanvullend programma, waaronder zorg-gerelateerde functies.

Mix

Wethouder Roy Geers: “Na Willemspoort Noord is nu Willemspoort Zuid aan de beurt. Ook hier willen we een aantrekkelijke woonbuurt maken. Er is gekozen om intensief stedelijk te bouwen zodat zoveel mogelijk mensen hier hun woonwens kunnen waarmaken. Bovendien is het de bedoeling om een goede mix te realiseren. Voor jong en oud, voor huur en koop. Naast de bebouwing is er in het plan veel aandacht voor het groen. Daarmee willen we een mooie aansluiting maken op het prachtige natuurgebied De Gement, dat direct grenst aan Willemspoort Zuid. Dat maakt deze locatie heel bijzonder.”

Plannen

De gemeente hield 4 februari 2019 een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden om het conceptplan van Willemspoort Zuid te laten zien. Inmiddels is het plan verder uitgewerkt in een (concept)stedenbouwkundig plan en (concept) beeldkwaliteitsplan en er is een (concept) ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Hierin wordt onderbouwd hoe het plan voldoet aan de regels die gelden voor deze ontwikkeling.

Inspraak en meer informatie

Deze stukken liggen tot en met 12 juli ter inzage voor inspraak. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is een informatiebijeenkomst over Willemspoort Zuid op dit moment nog steeds niet mogelijk. Daarom is alle beschikbare informatie in beeld en geluid te vinden op www.denbosch.nl/willemspoort-zuid. Daar staat ook hoe een inspraakreactie ingediend kan worden.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?

Afbeelding