Foto: Pixabay

Meer hulpvraag, meer huiselijk geweld en meer verwarde personen door corona in Den Bosch

Om een fijnmazig netwerk aan op maat gesneden hulp te kunnen bieden, is er binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch een ogenschijnlijk labyrint aan hulpinstanties. Denk aan Farent, WeenerXL of Juridisch Loket. Om daarin duidelijkheid te scheppen is er Koo, één voordeur waar iemand met een hulpvraag terecht kan. Met een mailtje of telefoontje naar Koo kan men verder geholpen worden. En steeds meer mensen weten Koo te vinden, blijkt uit de kwartaalcijfers van het Sociaal Domein.

Den Bosch - Het afgelopen half jaar nam het aantal vragen bij het telefoonteam van Koo fors toe. Van gemiddeld 1.191 zaken per maand in 2019 naar 1.635 in 2020. Dat is een stijging van 37 procent. De groei zet door. In het eerste kwartaal van 2021 kwamen er maandelijks gemiddeld ruim 2.100 telefoontjes binnen. Daarnaast zoeken inwoners vaker op www.kijkopkoo.nl. In februari waren er 2.121 gebruikers.

Werk en inkomen

Sinds de wijkpleinen op afspraak en coronaproof weer open zijn, trekt het aantal bezoekers geleidelijk weer wat aan. Volgens de kwartaalcijfers werden er in februari 248 inwoners geholpen. Werk en inkomen is daarbij met twee derde van de vragen het meest besproken thema. In maart was het, zoals elk jaar rond de belastingaangifte, topdrukte.

Telefonisch geholpen

Als proef verzorgde Koo in de tweede helft van 2020 de triage van alle vragen over huishoudelijke hulp. Uit de evaluatie bleek dat ongeveer een derde van deze hulpvragen met informatie en advies kon worden opgelost. Zo werden inwoners niet onnodig doorverwezen. Hier gaat Koo in 2021 mee door.

Huiselijk geweld

Uit de kwartaalcijfers springt ook de toename van huiselijk geweld in het oog. Daarvoor is in ‘s-Hertogenbosch het Crisis- en Interventie Team (CIT) van Farent opgericht. Het CIT is actief sinds januari 2020 en maakt drukke tijden door. Het team werkt 24/7 vanuit thuisbasis Farent, maar ook vanuit locaties van politie, SEH, huisartsenpost en andere partners.

Crisisinterventie

Het CIT heeft als onderdeel van Farent onder meer de taken crisisinterventie en meldpunt Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De afgelopen maanden ziet het CIT een duidelijke toename van huiselijk geweld-zaken, maar ook een toename van verwarde personen, suïcidaliteit en problemen met verslaving. Volgens het CIT is de coronacrisis zeker van invloed op deze toename. Daarom is de samenwerking met politie en de crisisdienst van Reinier van Arkel geïntensiveerd. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of hun trainingsprogramma voor suïcidaliteit ook aan CIT-medewerkers gegeven kan worden. Ook met Veilig Thuis is extra overleg geweest om tot efficiëntere inzet te komen, zodat cliënten sneller de juiste hulpverlening krijgen.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?

Afbeelding