Foto:

Online bijeenkomst over bedrijventerrein Heesch West

Om tekst en uitleg te geven over het te ontwikkelen bedrijfsterrein Heesch West is er donderdag 27 mei een online bijeenkomst. Die begint om 19.30 uur en heeft als thema 'verkeer'. In een presentatie wordt ingegaan op de verkeersituatie, onderzoeken en het plan met aanpassingen. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen.

Regio - ind april was er voor geïnteresseerden een online update over de plannen rond het bedrijventerrein. Deze is in zijn geheel terug te kijken op de website www.heeschwest.nl. Daarnaast zijn ook alle vragen die niet in de uitzending behandeld konden worden gepubliceerd met daarbij het antwoord. In juni zal het Ontwerp Bestemmingsplan (OBP) in procedure gebracht worden samen met de aangevulde milieueffectrapportage (MER). De opzet van de themabijeenkomst rond verkeer is hetzelfde als voor de eerdere update. De avond bestaat uit een presentatiedeel en een deel waarin ruimte is omvragen vanuit de omgeving te beantwoorden.

Vanwege de huidige maatregelen zal dit in een digitale bijeenkomst zijn op 27 mei om 19.30 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@heeschwest.nl. Je ontvangt dan gegevens voor de livestream. Vragen stellen kan ook vooraf via mail. Die komen zoveel mogelijk tijdens de uitzending aan bod. Op de avond zelf kan je via WhatsApp vragen stellen. Het telefoonnummer komt tijdens de uitzending in beeld.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?

Afbeelding