Baggerbootje dobbert in Noord: schoonmaakactie op de bodem


<p>Met dergelijke baggerbootjes wordt de bodem van de watergangen schoongemaakt.</p>

Met dergelijke baggerbootjes wordt de bodem van de watergangen schoongemaakt.

(Foto: Franklin Veldhuis)

Baggerbootje dobbert in Noord: schoonmaakactie op de bodem

DEN BOSCH - Waterschap Aa en Maas en de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn deze week gestart met het baggeren van de watergangen in de wijk Noord. Dat doen ze ongeveer één keer in de zeven jaar met alle watergangen in onze gemeente. Met behulp van machines verwijderen ze de bagger en voeren het vervolgens af. Zo verbetert de waterkwaliteit en de doorstroming van het water.

Elk jaar verzamelt zich een laag bagger op de bodem van een watergang. Dat bestaat uit vooral veel blad, maar ook zand, plantenresten en zwerfafval wat naar de bodem zinkt. Met de jaren wordt deze laag dikker, met als gevolg dat het water ondieper wordt. Waterschap en gemeente verwijderen de bagger zodat het water goed kan wegstromen en niet voor wateroverlast zorgt.

Ondiepe watergangen nemen ook weinig zuurstof op. Met baggeren wordt dat voorkomen. Het vermindert de kans op stank en dat vissen doodgaan. En diepere watergangen zorgen er ook voor dat dieren genoeg water hebben om te kunnen leven en overwinteren. Niet alle bagger wordt weggehaald, bepaalde diersoorten gebruiken dit als schuil- of vluchtplek.

Flora en fauna

Tijdens de werkzaamheden zorgen de uitvoerders ervoor dat de dieren in en rondom het water de tijd hebben om zich te verplaatsen. Dit doen ze onder andere door het werk vanaf één zijde uit te voeren. Tijdens het werk wordt het zuurstofgehalte en de troebelheid van het water in de gaten gehouden zodat vissen niet stikken. Ook wordt bewust in de winter gebaggerd, wanneer dieren niet broeden en planten niet bloeien.

De werkzaamheden duren tot uiterlijk half maart dit jaar. De aannemer werkt met meerdere ploegen tegelijk op verschillende plaatsen in de wijk. Heb je nog vragen? Neem dan contact met de gemeente op via het digitale contactformulier.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?

Afbeelding