Foto:
Onder de Boschboom

Onder de Boschoom: Roland Garros in Den Bosch

In 1911 was heel Europa in de ban van de luchtvaart. Het was nog maar twee jaar geleden dat Bleriot als eerste over het Kanaal was gevlogen. Den Bosch organiseerde in juni een Vliegweek. Bosschenaar Henri Bakker zou een vliegshow geven bij De Pettelaar. Toegang tot het terrein kostte een kwartje, je kon dan de machine bekijken in de hangar. Het was ook mogelijk om de kunsten van ‘den aviateur’ gratis te bekijken vanaf het ‘witte zand’ bij het kanaal. Die plek was eigenlijk bedoeld voor de ‘minvermogenden’, maar tot leedwezen van de organisatoren gingen er ook gegoede Bosschenaren staan, ‘zelfs heren en dames met een toneelkijker die toch waarachtig wel een kwartje konden betalen’. Toen Bakker de machine uit de hangar duwde speelde de harmonie Goulmy en Baar ‘Hoezee den Bosschenaar!’. Bakker steeg op en maakte een rondje over Sint-Michielsgestel, Berlicum en Den Dungen en deed bij de Pettelaar even alsof hij ging landen maar maakte nog een rondje en pikte ook nog even Rosmalen en Hintham mee. De Bossche kranten van 28 juni meldden dat er geen einde kwam aan de toejuichingen van het publiek.

Een dag eerder was er ook al consternatie in de stad geweest vanwege een afgedwaald vliegtuig dat deelnam aan de luchtrace Circuit d’Europe: de etappe Utrecht (Soesterberg) via het controlepunt Breda naar Brussel. ’s Middags was boven de Kerkstraat en de Parade een vliegtuig gezien dat eerst in de richting van De Pettelaar vloog. Daar merkte de piloot dat hij fout zat en keerde om, de Bosschenaren konden zijn nummer 13 duidelijk zien en wisten door alle publiciteit dat het de Fransman Roland Garros was. Hij scheerde weer over de stad en zette zijn machine neer in Orthen nabij het kerkhof. ‘Zoodra in de stad het bericht der landing bekend was, snelden honderden en nogmaals honderden naar den Orthenschen polder. Om den vlieger te bereiken, moest men over sloten springen en menigeen heeft daarbij zijn kleeren aardig besmeurd.’

Het bleek dat Garros zich oriënteerde op de spoorlijnen, hij had een primitief landkaartje op zijn ruitje had geplakt waar Den Bosch niet eens opstond. Hij was ‘de weg’ kwijtgeraakt; vanaf Geertruidenberg had hij het Halve Zolen-lijntje over Raamsdonk, Waalwijk en Drunen gevolgd in de veronderstelling dat hij over de spoorlijn van Moerdijk naar Breda vloog. Toen hij boven Vlijmen was dacht hij dat de Sint-Jan de toren van Breda was.

Roland Garros werd een beroemdheid in Frankrijk. Hij was de eerste die over de Middellandse Zee vloog. Enkele jaren later nam hij als militair jachtvlieger deel aan de Eerste Wereldoorlog. Hij kwam om het leven toen hij op 5 oktober 1918 boven de Ardennen werd neergeschoten. Het bekende tennisstadion in Parijs is naar hem genoemd.

Cees Slegers

Onder De Boschboom is een rubriek van cultuurhistorische aard, die haar columnisten een podium biedt om onderwerpen die met de Bossche cultuur te maken hebben uit te diepen. Reacties? Mail naar: onderdeboschboom@kringvrienden.nl.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Wist u dat?


… De Bossche Omroep wekelijks bij zo’n 99.200 adressen op de mat valt?

…En daarnaast ook online erg vaak gelezen wordt?

…De Bossche Omroep al sinds 1957 wekelijks gedrukt en verspreid wordt?

Afbeelding